Daily Archives: January 16, 2024

NOVE LICENCE U KARATE KLUBU “VINKOVCI”

NOVE LICENCE U KARATE KLUBU “VINKOVCI”

U organizaciji Hrvatskog karate saveza održan je 13.01.2024. u Samoboru licencni karate seminar za trenere, ispitivače i suce. Iz Karate kluba “Vinkovci” licencu za glavnog trenera obnovio je Jakov Šikić a postao je i nositelj ispitivačke licence dok je Josip Županić postao nositelj trenerske licence. Karate klub Vinkovci posebnu pažnju usmjerava na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju postizanja što kvalitetnijih…

Read more