Daily Archives: April 7, 2023

Poziv za dostavu prijedloga programa sportskih udruga za provedbu PJPSGV za 2023. g. – 2. dio

Pravilnici Grada Vinkovaca Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vinkovaca Pravilnik Pravilnik o sufinanciranju sportskih manifestacija koje se provode na području Grada Vinkovaca Poziv i Upute Upute za predlagatelje Poziv Obrasci Prijavnica predlagatelja programa Opis programa Proračun programa Financijsko izvješće Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Privola za prikupljanje…

Read more