Croatian Long Distance Trail

Croatian Long Distance Trail je preko 2300 kilometara dugačak neprekinuti planinarsko-pješački put koji se proteže  od ILOKA do DUBROVNIKA, a  koji su osmislili skupina entuzijasta koji su za cilj imali proširiti ideju hodanja, te ukazati na ljepote u Hrvatskoj.

Branko Maretić Dečina koji je odlučio prvi prijeći ovu stazu u cijelosti. Na put je krenuo 27.07.2017 godine u s vrha Liska u koji se nalazi u blizini Iloka. 

Informirajte se više!


https://www.facebook.com/cldt.hr/


https://nikolahorvat.com/2017/08/04/genesis-of-a-trail-pt-1-meet-croatia-in-person/