Školske športske dvorane u gradu Vinkovci

Školska športska dvorana O.Š. Antun Gustav Matoš


Školska športska dvorana O.Š. Bartol Kašić


Školska športska dvorana O.Š. Josipa Kozarca i Ivana Gorana Kovačića


Školska športska dvorana Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca


Školska športska dvorana Gimnazije Antuna Matije Reljkovića

U izradi...

Košarkaška dvorana Lenije