Zaključci ŽENE U ŠPORTU


  1. Preporuka Hrvatskog olimpijskog odbora slijedom odredbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine je stigla na teren i pročitana je u članstvu.
  2. U nacionalnim športskim organizacijama uspostavljena je  statistika vezana uz praćenje rodne zastupljenosti.
  3. Žene u administraciji i savezima prepoznale su mogućnosti koje im nude različiti institucionalni alati za uspostavljanje rodne ravnopravnosti.
  4. U školovanju športskih djelatnika još uvijek nije prepoznata mogućnost specijaliziranog obrazovanje za žene.
  5. O temi jednake dostupnosti infrastrukture ne raspravlja se, što znači da to još uvijek nije prepoznato kao problem.
  6. U većini športova/saveza ustanovljen je vidan manjak žena (djevojčica) koje se bave športom.
  7. U upravljačkim strukturama športskih udruga prepoznaje se vidna podzastupljenost žena.
  8. U sredinama gdje su muškarci podzastupljen spol ravnopravnost se postiže brže i efikasnije.
  9. Ustanovljeno je da u većini statuta športskih organizacija postoji opcija da predsjednici mogu u izvršna tijela kooptirati članice kako bi se uspostavila rodna ravnopravnost.
  10. Tiskat će se  zbornik radova sa VI. seminara za koordinatorice za žene u  športu: “Žene u športu: Mogućnosti i ograničenja“